Privacy & Cookie Policy nicomeersman.be


Deze Website host deze pagina en verzamelt bepaalde persoonsgegevens van de gebruikers.

Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke
Nico Meersman BV Driegaaienhoek 35/103 9100 Sint-Niklaas België

Eigenaar contact-e-mailadres: info@nicomeersman.be

Soorten verzamelde Gegevens
Onder het soort gegevens dat deze Website zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: voornaam; achternaam; geslacht; geboortedatum; telefoonnummer; Btw-nummer; naam bedrijf; fysiek adres; land; provincie; e-mailadres; Postcode; verschillende Gegevenstypes; stad; Gebruikersidentificatie; website; Gebruiksgegevens; Trackers; Gegevens meegedeeld tijdens het gebruik van de service; antwoorden op vragen; klikken; toetsenbord-events; bewegingssensor-events; muisbewegingen; scroll-positie; touch-events.

De volledige informatie over elk soort verzamelde Persoonsgegevens staat in de daaraan gewijde artikelen van dit privacybeleid of in specifieke tekst en uitleg die voorafgaand aan de Gegevensverzameling wordt weergegeven.

Persoonsgegevens kunnen door de Gebruiker zelf worden aangeleverd of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze Website.

Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van alle door deze Website gevraagde Gegevens verplicht en als u deze Gegevens niet verstrekt, kan deze Website haar Diensten mogelijk niet verlenen. In gevallen waarin deze Website specifiek aangeeft dat bepaalde Gegevens niet verplicht zijn, kunnen Gebruikers kiezen of ze deze Gegevens al dan niet verstrekken, zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of de werking van de Dienst.

Als Gebruikers niet zeker weten welke Persoonsgegevens verplicht verstrekt moeten worden, kunnen zij contact opnemen met de Eigenaar.

Het gebruik van Cookies – of andere tracking tools – door deze Website of door de eigenaren van de diensten van derden die worden gebruikt door deze Website dient om de door de Gebruiker gevraagde Dienst te verlenen, naast de andere doelen die in dit documenten in het Cookiebeleid worden aangegeven.

De Gebruikers zijn verantwoordelijk voor Persoonsgegevens van derden die worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld door deze Website.

Wijze en plaats van de gegevensverwerking
Verwerkingsmethode
De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, bekendmaking, wijziging of vernietiging van de Gegevens zonder toestemming te voorkomen.

De verwerking van de Gegevens vindt plaats met gebruik van computers en/of IT-tools, waarbij organisatieprocedures en werkwijzen worden gevolgd die nauw aansluiten op de aangegeven doelen. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in bepaalde gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde met de verwerking belaste personen die zijn betrokken bij de exploitatie van deze Website (beheer, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of door de Eigenaar als Gegevensverwerkers aangestelde externe partijen (zoals externe technische serviceproviders, mailprogramma’s, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus). De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Eigenaar worden aangevraagd.

Locatie
De Gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van de Eigenaar en andere plaatsen waar de partijen die bij de verwerking zijn betrokken zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van Gebruikers, kan de doorgifte van persoonsgegevens inhouden dat de Gegevens van de Gebruikers worden doorgegeven naar een ander land dan het eigen land. Voor meer informatie over de verwerkingslocatie van dergelijke doorgegeven Gegevens, kunnen Gebruikers het artikel met details over de verwerking van Persoonsgegevens raadplegen.

Bewaartijd

Tenzij anders aangegeven in dit document, worden Persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en kunnen ze langer worden bewaard op grond van een toepasselijke wettelijke verplichting of op basis van toestemming van de Gebruiker.

Het doel van de verwerking
De Gegevens ten aanzien van de Gebruiker worden verzameld zodat de Eigenaar zijn Dienst kan verlenen, kan voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen, kan reageren op handhavingsverzoeken, zijn rechten en belangen (of die van zijn Gebruikers of derden) kan beschermen, kwaadwillige of frauduleuze activiteiten kan detecteren, en voor de volgende doeleinden: Contact met de Gebruiker, Interactie met externe sociale netwerken en platforms, Toegang tot accounts van externe services, Analyses, Weergave van content van externe platforms, Tagbeheer, Adverteren, Ondersteunings- en contactverzoeken beheren, Beheren van openings- en uitnodigingspagina’s en Spambescherming.

Voor specifieke informatie over de Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt, kan de Gebruiker het onderdeel “Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens” raadplegen.

Facebook-machtigingen die worden gevraagd door deze Website
Deze Website kan vragen om Facebook-machtigingen om activiteiten uit te voeren met de Facebook-account van de Gebruiker en om gegevens hieruit op te halen, waaronder ook Persoonsgegevens. Met deze dienst kan deze Website verbinding maken met de account van de Gebruiker op het sociale netwerk Facebook, aangeboden door Facebook Inc.

Voor meer informatie over de volgende machtigingen gaat u naar Documentatie over Facebook- machtigingen en naar Privacybeleid van Facebook.

De gevraagde machtigingen zijn de volgende: Basisinformatie, Chat, E-mailadres voor contact, email, Leeftijdscategorie, Trackers en Woonplaats.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten:

Adverteren
Met dit type dienstverlening kunnen Gebruikersgegevens worden gebruikt voor advertentiecommunicatiedoeleinden. Deze communicatie wordt weergegeven in de vorm van banners en andere advertenties op deze Website, die kunnen zijn gebaseerd op de belangstelling van de Gebruiker. Dit betekent niet dat alle Persoonsgegevens voor dit doel worden gebruikt. Informatie en gebruiksvoorwaarden staan hieronder weergegeven.

Bepaalde hieronder aangegeven diensten kunnen gebruikmaken van Trackers om Gebruikers te identificeren of ze kunnen een gedragsmatige retargetingtechniek toepassen, i.e. het weergeven van advertenties die zijn gericht op de belangstelling en het gedrag van de Gebruiker, ook buiten deze Website. Lees voor meer informatie hierover het privacybeleid van de betreffende diensten.

Dit soort diensten biedt meestal de mogelijkheid tot het afmelden voor dergelijke tracking. Naast een opt- outfunctie die door een van de onderstaande diensten wordt aangeboden, kunnen Gebruikers meer informatie vinden over hoe zij zich in het algemeen kunnen afmelden voor op belangstelling gebaseerde advertenties in het in het onderdeel “Hoe u zich kunt afmelden voor op belangstelling gebaseerde advertenties” in dit document.

Google Adsense

Google Adsense is een advertentiedienst die wordt aangeboden door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van hoe de Eigenaar de Gegevensverwerking beheert. Deze dienst gebruikt de “DoubleClick”-cookie, die het gebruik van deze Website volgt en het gedrag van de Gebruiker ten aanzien van advertenties en aangeboden producten en diensten.

Gebruikers kunnen ervoor kiezen om alle DoubleClick-cookies uit te zetten door te gaan naar: Advertentie- instellingen.

Als u meer wilt weten over Google’s gebruik van gegevens, gaat u naar Google’s partner policy. Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Trackers.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt Out; Ierland – Privacybeleid – Opt Out.

Google Ad Manager

Google Ad Manager is een advertentiedienst die wordt aangeboden door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van hoe de Eigenaar de Gegevensverwerking beheert, waarmee de Eigenaar advertentiecampagnes kan organiseren in combinatie met externe advertentienetwerken, waarmee de Eigenaar, tenzij in dit document anders wordt aangegeven, geen directe relatie heeft. Als u meer wilt weten over Google’s gebruik van Gegevens, gaat u naar Google’s partner policy.

Deze dienst gebruikt de “DoubleClick”-cookie, die het gebruik van deze Website volgt en het gedrag van de Gebruiker ten aanzien van advertenties en aangeboden producten en diensten.

Gebruikers kunnen ervoor kiezen om alle DoubleClick-cookies uit te zetten door te gaan naar: Advertentie- instellingen.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Trackers. Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid; Ierland – Privacybeleid. Analyses

De diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen de Eigenaar in staat het internetverkeer te volgen

en te analyseren en dit kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen.

Google Analytics

Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van hoe de Eigenaar de Gegevensverwerking beheert, (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Website, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google.

Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Trackers.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt Out; Ierland – Privacybeleid – Opt Out.

Google Analytics met geanonimiseerd IP

Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van hoe de Eigenaar de Gegevensverwerking beheert, (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Website, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google.

Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.

Deze integratie van Google Analytics anonimiseert uw IP-adres. Dit werkt door het afkorten van de IP- adressen van de Gebruikers in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten binnen de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server verzonden en in de VS afgekort.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Trackers.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt Out; Ierland – Privacybeleid – Opt Out.

Beheren van openings- en uitnodigingspagina’s
Met dit soort diensten kunt u openings- en uitnodigingspagina’s bouwen en beheren, i.e. pagina’s voor de presentatie van een product of dienst en waarop u uw contactinformatie kunt toevoegen, zoals een e- mailadres.

Het beheer van deze pagina’s houdt in dat deze services de Persoonsgegevens behandelen die door de pagina’s worden verzameld, waaronder Gebruiksgegevens.

Leadpages (Avenue 81, Inc.)

Leadpages is een beheersservice voor openingspagina’s die wordt aangeboden door Avenue 81, Inc., waarmee deze Website e-mailadressen van Gebruikers die belangstelling hebben voor zijn dienst kan verzamelen.

Met Leadpages kan de Eigenaar de reacties van de Gebruiker volgen en analyseren ten aanzien van het websiteverkeer of gedrag ten aanzien van wijzigingen in de structuur, tekst of andere componenten van de gemaakte openingspagina’s.

Verwerkte Persoonsgegevens: e-mailadres; Gebruiksgegevens; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Contact met de Gebruiker Contactformulier (deze Website)

Door het contactformulier in te vullen met zijn/haar Gegevens, geeft de Gebruiker deze Website toestemming deze gegevens te gebruiken om te antwoorden op informatieverzoeken, aanvragen voor prijsopgaven en andere soorten verzoeken die in de kop van het formulier worden aangegeven.

Verwerkte Persoonsgegevens: achternaam; Btw-nummer; e-mailadres; fysiek adres; geboortedatum; Gebruikersidentificatie; Gebruiksgegevens; geslacht; land; naam bedrijf; Postcode; provincie; stad; telefoonnummer; Trackers; verschillende Gegevenstypes; voornaam; website.

Mailinglijst of nieuwsbrief (deze Website)

Door registratie voor de mailinglijst of nieuwsbrief, wordt het e-mailadres van de Gebruiker toegevoegd aan de lijst van contacten die emailberichten kunnen ontvangen met informatie van commerciële of promotionele aard in relatie met deze Website. Uw e-mailadres kan ook aan deze lijst worden toegevoegd als u zich aanmeldt voor deze Website of na het doen van een aankoop.

Verwerkte Persoonsgegevens: achternaam; e-mailadres; fysiek adres; geboortedatum; Gebruiksgegevens; geslacht; land; naam bedrijf; Postcode; provincie; stad; telefoonnummer; Trackers; voornaam; website.

Interactie met externe sociale netwerken en platforms
Met dit type diensten is rechtstreeks interactie mogelijk met sociale netwerken of andere externe platforms vanaf de pagina’s van deze Website.

De interactie en informatie die worden verkregen door deze Website worden altijd beheerst door de privacy- instellingen van de Gebruiker voor elk sociale netwerk.

Als dit type dienst is geïnstalleerd, kan deze nog steeds verkeersgegevens verzamelen voor de pagina’s waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers deze niet gebruiken.

We raden u aan om uit te loggen van de betreffende diensten om ervoor te zorgen dat de in deze Website verwerkte gegevens niet opnieuw worden gekoppeld aan het profiel van de Gebruiker.

Vind ik leuk-knop van Facebook en sociale widgets

De vind ik leuk-knop van Facebook en sociale widgets zijn diensten die worden aangeboden door Meta Platforms, Inc. of door Meta Platforms Ireland Limited, afhankelijk van hoe de Eigenaar de Gegevensverwerking beheert, waarmee interactie met het sociale netwerk van Facebook mogelijk is.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Trackers. Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid; Ierland – Privacybeleid.

Tweet-knop van Twitter en sociale widgets (X Corp.)

De tweet-knop van Twitter en sociale widgets zijn diensten die worden aangeboden door X Corp. waarmee interactie met het sociale netwerk Twitter mogelijk is.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Trackers. Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Ondersteunings- en contactverzoeken beheren
Met dit soort diensten kan deze Website ondersteunings- en contactverzoeken beheren die via e-mail of op andere wijze worden ontvangen, zoals het contactformulier.

De verwerkte Persoonsgegevens zijn afhankelijk van de door de Gebruiker in de berichten verschafte informatie en het gebruikte communicatiemiddel (b.v. een e-mailadres).

Freshdesk (Freshworks, Inc.)

Freshdesk is een dienst voor het beheren van ondersteunings- en contactverzoeken die wordt aangeboden door Freshworks, Inc.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gegevens meegedeeld tijdens het gebruik van de service; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Spambescherming
Deze soort diensten analyseren het verkeer van deze Website, dat mogelijk Persoonsgegevens van Gebruikers bevat om het te filteren van delen van verkeer, berichten en content die als spam worden herkend.

Google reCAPTCHA

Google reCAPTCHA is een spambeschermingsdienst die wordt aangeboden door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van hoe de Eigenaar de Gegevensverwerking beheert.

Het gebruik van reCAPTCHA is onderworpen aan het privacybeleid en de algemene voorwaarden van Google.

Verwerkte Persoonsgegevens: antwoorden op vragen; bewegingssensor-events; Gebruiksgegevens; klikken; muisbewegingen; scroll-positie; toetsenbord-events; touch-events; Trackers.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid; Ierland – Privacybeleid.

Tagbeheer
Dit type dienst helpt de Eigenaar bij het beheren van tags of scripts die op gecentraliseerde wijze nodig zijn voor deze Website.

Hierdoor stromen de Gegevens van de Gebruikers door deze diensten, wat kan leiden tot het bewaren van deze Gegevens.

Google Tag Manager

Google Tag Manager is een dienst voor tagbeheer die wordt aangeboden door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van hoe de Eigenaar de Gegevensverwerking beheert.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Trackers. Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid; Ierland – Privacybeleid. Toegang tot accounts van externe services

Met dit soort diensten heeft deze Website toegang tot Gegevens van uw account op een externe service en

kan hierop acties uitvoeren.

Deze services worden niet automatisch ingeschakeld, maar deze vereisen de uitdrukkelijke machtiging van de Gebruiker.

Toegang tot de Facebook-account

Met deze dienst kan deze Website verbinding maken met de account van de Gebruiker op het sociale netwerk Facebook, aangeboden door Meta Platforms, Inc. of door Meta Platforms Ireland Limited, afhankelijk van hoe de Eigenaar de Gegevensverwerking beheert.

Gevraagde toestemmingen: Chat; E-mailadres voor contact; email; Leeftijdscategorie; Trackers; Woonplaats. Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid; Ierland – Privacybeleid.

Weergave van content van externe platforms
Met dit soort diensten kunt u content die op externe platforms is gehost direct op de pagina’s van deze Website bekijken en hiermee interacties uitvoeren.

Als dit type dienst is geïnstalleerd, kan deze nog steeds websiteverkeersgegevens verzamelen voor de pagina’s waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers deze niet gebruiken.

Google Fonts

Google Fonts is een dienst voor de visualisering van lettertypes, die wordt aangeboden door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van hoe de Eigenaar de Gegevensverwerking beheert, waarmee deze Website dit soort content op zijn pagina’s kan opnemen.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Trackers. Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid; Ierland – Privacybeleid.

Google Maps widget

Google Maps is een dienst voor de visualisering van kaarten, die wordt aangeboden door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van hoe de Eigenaar de Gegevensverwerking beheert, waarmee deze Website dit soort content op zijn pagina’s kan opnemen.

Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Trackers. Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid; Ierland – Privacybeleid.

Informatie over afmelden voor op belangstelling gebaseerde advertenties
In aanvulling op de afmeldingsmogelijkheden die door de in dit document vermelde diensten worden geboden, kunnen Gebruikers meer informatie vinden over hoe zij zich in het algemeen kunnen afmelden voor op belangstelling gebaseerde advertenties in het desbetreffende gedeelte van het Cookiebeleid.

Cookiebeleid
Deze Website gebruikt Trackers. Meer informatie voor de Gebruikers is te vinden in het Cookiebeleid.

Bijkomende informatie over Gegevensverzameling en verwerking
Juridische procedures
De Eigenaar kan de Persoonsgegevens van de Gebruiker gebruiken voor juridische doeleinden, voor de rechter of aan gerechtelijke procedures voorafgaande fasen in het geval van onrechtmatig gebruik van deze Website of de hieraan gerelateerde Diensten.

De Gebruiker verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de Eigenaar genoodzaakt kan zijn Persoonsgegevens bekend te maken op verzoek van overheidsinstellingen.

Bijkomende informatie over de Persoonsgegevens van de Gebruiker
Naast de informatie die in dit Privacybeleid is opgenomen, kan deze Website op verzoek de Gebruiker bijkomende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde Diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud
Met het oog op de werking en het onderhoud, kunnen deze Website en externe diensten bestanden verzamelen die de interactie met deze Website registreren (systeemlogboeken) of hiervoor andere Persoonsgegevens gebruiken (zoals het IP-adres).

Niet in dit beleid opgenomen informatie
Ten allen tijde kan van de Eigenaar meer informatie over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens worden gevraagd. Zie hiervoor de contactinformatie aan het begin van dit document.

Wijzigingen van dit privacybeleid
De Eigenaar behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door zijn Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en eventueel binnen deze Website en/of

– voor zover technisch en juridisch haalbaar – door een kennisgeving te sturen naar Gebruikers via contactgegevens die de Eigenaar beschikbaar staan. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.

Indien de wijzigingen betrekking hebben op de verwerkingsactiviteiten op basis van toestemming van de Gebruiker, dient de Eigenaar opnieuw toestemming van de Gebruiker te verkrijgen, voor zover dit is vereist.

Definities en juridisch kader

Persoonsgegevens (of Gegevens)

Alle gegevens die direct, indirect of in verband met andere gegevens – waaronder een persoonlijk identificatienummer – de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maken.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld vanuit deze Website (of externe diensten die worden ingezet in deze Website ), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de Gebruikers van deze Website worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als reactie hierop ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.), het land van oorsprong, de functies van de browser en het besturingssysteem van de Gebruiker, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de applicatie wordt doorgebracht) en de gegevens over het gevolgde pas binnen de applicatie, in het bijzonder gericht op de volgorde van de bezochte pagina’s en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die gebruikmaakt van deze Website die, tenzij anders is aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

Betrokkene

De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of Verwerker)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die namens de Verwerker Persoonsgegevens verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke (of Eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze Website. De Verwerkingsverantwoordelijke is de Eigenaar van deze Website, tenzij anderszins wordt aangegeven.

Deze Website (of deze Applicatie)

De middelen waarmee de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld of verwerkt.

Dienst

De Dienst die wordt aangeboden door deze Website zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookies

Cookies zijn Trackers die bestaan uit kleine gegevenssets die in de browser van de Gebruiker worden opgeslagen.

Tracker

Onder Tracker worden alle technologieën verstaan – bv. Cookies, unieke identificaties, webbakens, ingebedde scripts, e-tags en fingerprinting – waarmee Gebruikers gevolgd kunnen worden, bv. door toegang tot op het opslaan van informatie op het apparaat van de Gebruiker.

Juridische informatie
Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze Website, tenzij anders vermeld in dit document.

Meest recente update: 6 augustus 2023