Nico Meersman BV Zorgt Ervoor
Dat U En U Gezin Veilig
Kunnen Wonen

Aarding

Voor de meeste mensen is de aarding gewoonweg een toebehoren van het elektrische installatie. Toch kan dit element uw leven redden in geval van elektrische storingen en problemen. Zonder aarding zou het teveel aan elektriciteit door uw lichaam stromen en u kunnen elektrocuteren. Gelukkig beschermt de aarding u hiertegen en voert het teveel aan elektriciteit veilig af naar de aarde. Het is dus van groot belang om ervoor te zorgen dat uw elektrische installatie goed geaard is om uzelf en anderen te beschermen tegen gevaarlijke elektriciteitsongevallen. Adequate grounding not only protects you from electrical hazards, but also ensures that your electronic equipment functions properly and efficiently. By discharging excess voltage to the earth, grounding minimizes the risk of damage to your appliances due to power surges or lightning strikes. Proper grounding also reduces electromagnetic interference and improves signal clarity, making your electronic devices operate at their full potential. So always make sure your electrical system is properly grounded to keep you and your electronics safe.

Hoe Werkt Aarding?

Het is van vitaal belang dat de aarding goed functioneert om ervoor te zorgen dat je huis veilig is. Het voorkomt dat elektriciteit gevaarlijke stroompatronen veroorzaakt die schadelijk kunnen zijn voor zowel mensen als apparatuur. De pin in de grond helpt de stroom veilig af te voeren, waardoor ongelukken worden voorkomen. Om ervoor te zorgen dat je huis volledig veilig is, controleer regelmatig de werking van de aarding!

Is Aarding Verplicht?

In België verplicht het AREI ( Algemeen Reglement op de Elektrische Installatie) de aanwezigheid van de aarding. Hierop worden alle elementen aangesloten die een potentieel gevaar vormen, zoals de stopcontacten, de lichtpunten van de elektrische installatie en de leidingen en metalen onderdelen van het huis (fornuis, douche, bad, enz.) die per ongeluk in contact kunnen komen met de elektrische stroom. Het is van cruciaal belang om aarding in uw installatie te hebben, omdat dit de kans op elektrocutie en potentieel dodelijke ongevallen vermindert. De aarding dient om elektriciteit op te vangen en af te leiden van de gebruikers- en apparatuurverbindingen, wat resulteert in een veiligere woning voor u en uw gezin. Een aardingsonderbreker of aardingsschakelaar is ook vereist voor uw elektrische installatie om de hoeveelheid elektriciteit die via de aarding stroomt te meten en te controleren. In België mag de spreidingsweerstand van uw aardingsinstallatie niet meer dan 30 Ohm bedragen, en het is daarom belangrijk om regelmatig uw aardingssysteem te laten inspecteren om ervoor te zorgen dat het naar behoren functioneert.

Geen Aarding Bij U Aanwezig?

Investeren in de veiligheid van uw huis is een verstandige beslissing. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat uw woning de nodige aarding heeft om extra bescherming tegen elektrische schokken te bieden. Ons team van experts kan u gespecialiseerde diensten bieden die u als huiseigenaar gemoedsrust geven. Wacht niet langer, neem vandaag nog contact met ons op om de eerste stap te zetten naar een veiliger en meer beveiligd huishouden.