Heeft U Een Kortsluiting Of Verlies?
Nico Meersman BV Lost Alle
Elektricteitsproblemen Op

Welke elektriciteitsproblemen bestaan er?

Een Kortsluiting

Een kortsluiting wordt veroorzaakt door een rechtstreeks contact tussen 2 elektrische draden. Meestal als gevolg van een isolatiefout. Daarbij neemt de stroomsterkte plotseling toe, waardoor er zelfs brand kan ontstaan.

In een elektrische installatie zijn er altijd minstens twee draden. De stroom komt toe via de ene draad en vertrekt via de andere. Tussen beide zit een elektrisch toestel  dat op die stroom werkt. Als de stroom door een toestel loopt, biedt dat toestel weerstand.

Als het plastiek isolatiemateriaal beschadigd is, kunnen de twee draden rechtstreeks met elkaar in contact komen zonder door een toestel te lopen. De stroom neemt dan een kortere weg, vandaar ook de naam kortsluiting.

Wat Zijn De Gevaren Bij Kortsluiting

Bij een kortsluiting is de stroomsterkte enorm. Dit veroorzaakt een verhitting van de draden. Het isolatiemateriaal kan zelfs smelten en vuur vatten, waardoor in het gebouw brand kan ontstaan.

Hoe Beveiligen Tegen Kortsluiting?

Om een elektriciteitsprobleem zoals kortsluitingen te vermijden is elke elektrische installatie uitgerust met een automaat. Dat is een zekering dat abnormaal hoge stroomdebieten detecteert en dan de spanning op de leiding uitschakelt.

Vroeger bestonden beveiligingsschakelaars uit een draadje waar de stroom doorheen kwam. Het doorsmelten veroorzaakte automatisch een stroomonderbreking en beschermde dus de installatie.

Verlies opsporen
Een Verlies

De naam zegt het zelf verlies (lek) stroom. De stroom blijft niet in uw elektrisch circuit maar kan langs een elektrisch toestel ontsnappen. Bij een niet geaarde installatie kan dit levensgevaarlijk zijn.

Wat Zijn De Gevaren Bij Verliesstroom?

Bij een niet geaarde toestel of installatie loopt u of uw dieren de risico om geëlektrocuteerd te worden. Bij een te grote stroomdoorgang  kan uzelf of uw dieren sterven.

Hoe Beveiligen Tegen Verliesstroom?

Een differentieelschakelaar controleert de totale stroomsterkte via de fasedraad of fasedraden en de nuldraad. De som behoort nul te zijn. Een eventuele verschilstroom zou door de veiligheidsaarde terug moeten lopen, maar bij niet-geaarde toestellen, of aan een niet-geaarde wandcontactdoos aangesloten geaarde toestellen, zou een isolatiedefect een levensgevaarlijke stroomdoorgang door het lichaam van een mens of dier ten gevolge kunnen hebben. De differentieelschakelaar reageert hierop door de stroomtoevoer bij een dergelijk lek af te sluiten.