Nico Meersman BV Staat 24/7 Beschikbaar
Voor Dringende Noodgevallen

Elektrische Schema's

Een elektriciteitsplan bestaat uit twee schema’s, een ééndraadschema en een situatieschema. Samen geven de schema’s een duidelijk overzicht van de hele elektrische installatie in een woning. Waarom moet je een elektriciteitsplan maken? Wanneer je elektriciteit gaat leggen in je woning is het belangrijk om daarvoor eerst een elektriciteitsplan te maken:

  • Een elektriciteitsplan is een handig hulpmiddel bij de werken die je wilt uitvoeren, omdat het je verplicht om goed te overwegen wat je wil doen en hoe je het wil uitvoeren.
  • Een elektriciteitsplan moet ook verplicht aanwezig zijn bij de keuring van de installatie.

Elke nieuwe elektrische installatie of elke belangrijke wijziging aan een bestaande installatie moet steeds gecontroleerd worden door een erkend controleorganisme. Een elektriciteitsplan is daarbij verplicht.

Wat Is Een Eéndraadschema?

Een ééndraadschema is een schematische weergave van alle leidingen, kabels en elementen van de elektrische installatie door middel van specifieke symbolen.

Wat Is Een situatieschema?

Het situatieschema is een grondplan van de woning dat door middel van symbolen de plaats aanduidt van de verschillende elementen van het ééndraadschema.

Heeft U Geen Elektrische Schema's?

Wij kunnen uw elektrisch installatie in kaart brengen. Wij zorgen ervoor dat u in het bezit bent van de nodige elektrische schema’s.